Wij helpen bij stalking zaken

Stalking – het betekent letterlijk besluipen, maar is beter te definiëren als iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor het slachtoffer zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. In 84% van onze stalking onderzoeken zijn stalkers mannen. De laatste jaren komt uiteraard ook cyberstalking erg op, het lastigvallen van personen via internet.

Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren.

Wat zijn voorbeelden en risico’s van stalking?

In Nederland is stalk gedrag vaak een gevolg van de beëindiging van een (romantische) relatie. Ook kan iemand stalk gedrag vertonen om een relatie met het slachtoffer af te dwingen. In beide gevallen valt het staken dan onder de categorie ‘Love obsession’.

Voorbeelden van stalk gedrag zijn:

  1. Het aanhoudend versturen ongewenste brieven e-mails, telefoontjes en sms’jes.
  2. Dreigen of het slachtoffer bedreigen met geweld.
  3. Het slachtoffer opwachten, bespieden en volgen.
  4. Het verspreiden van leugens en het roddelen over het slachtoffer en de familie van het slachtoffer.
  5. Het vernielen of beschadigen van eigendommen.
  6. Bestellingen doen in de naam van het slachtoffer.

Wat zijn voorbeelden en risico’s van stalking?

De meeste weten dit niet, maar Stalking is nog niet zo heel lang geleden strafbaar verklaard. Daarbij valt het pas een paar jaar echt onder de aandachtspunten bij verschillende politiebureau’s. De risico’s van gestalkt worden variëren per geval. In veel gevallen hebben slachtoffers moeite met nieuwe relaties aangaan, mensen vertrouwen, last van gespannenheid of depressie, een onveilig gevoel en lopen soms risico op geweld.

Wat kost een onderzoek naar stalking

Wij kunnen u bijstaan in het achterhalen van de dader. Hiervoor hebben we een gedegen stappenplan om zijn/haar identiteit te achterhalen, bewijs te verzamelen tegen deze persoon en het stalk gedrag te stoppen.

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn per geval verschillend. Bewijzen kunnen namelijk alleen worden geleverd na observaties en dat kost nu eenmaal manuren. Gelukkig is er over het algemeen vaak wel een patroon in te schatten. Aan de hand van dit patroon maken we een plan en plannen we observaties. Op deze manier is de kans van slagen het grootst. Voordat we gaan observeren wordt dit plan natuurlijk goed met u besproken.

Wanneer is iets nu stalking?

Om dit te specificeren verwijzen wij u naar art 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dat zegt hierover het volgende: Iemand die stalking pleegt, is:

prive detective Stalking onderzoek
“Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging.”
STFI

Prive detective – Recherchebureau

How Spaces attracted five million visitors by improving the content
Karine

Rechercheur

Bel mij gerust voor advies!

0203690030