Bedrijfsrecherche zaken waarbij we kunnen helpen

Als bedrijfsrecherche richten we ons voornamelijk op ondersteuning aan bedrijven in moeilijke kwesties als fraude en diefstal. Door onze jarenlange ervaring, vakkennis, ons netwerk en onze specialistische partners, krijgt u als klant snel een antwoord, oplossing, advies of een inzichtelijk plan van aanpak

Heeft u al eens aan bedrijfsrecherche (recherchebureau) gedacht? Door onze professionele en discrete werkwijze kunnen wij belangrijke gegevens voor u achterhalen en bewijsmateriaal verzamelen. Dit scheelt u in veel gevallen tijd, geld en, niet te vergeten, ‘zorgen’.

Waar kunnen we mee helpen?

Of het nu gaat om bedrijfsrecherche werkzaamheden als het observeren van een persoon, medewerker, object of adres. Bepaalde informatie vergaren. Een bedrijfsauto digitaal volgen. Het opsporen van goederen en personen of het doen van doortastend onderzoek in een gevoelige kwestie. We kunnen altijd helpen bij onder andere:

 1. Fraude bij Ziekteverzuim
 2. Fraude en bedrijfsspionage
 3. Chantage en Afpersing
 4. Stalking
 5. Bedreiging
 6. Vermiste goederen
 7. Diefstal onderzoek
 8. Mystery Guest
 9. Internationale onderzoeken
 10. Concurrentiebeding
 11. Screening van personen
 12. Misstanden in het bedrijf
 13. Employmentscreening
 14. Uitkeringsfraude
 15. Woonfraude
 16. Acquisitiefraude
 17. Merkenfraude
 18. Verzekeringsfraude
 19. Documentverificatie
 20. Declaratiefraude
 21. Faillissementsfraude
 22. Horeca fraude
 23. Identiteitsfraude.

Onze garanties

Vertrouwelijkheid & Geheimhouding

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt.

Onafhankelijke waarheidsbevinding

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Persoonlijke service

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

prive detective Bedrijfsrecherche
“We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.”
STFI

Bedrijfsrecherche – Recherchebureau

How Spaces attracted five million visitors by improving the content
Karine

Rechercheur

Bel mij gerust voor advies!

0203690030